Eksigo

REKLAMACIJE

REKLAMACIJE

Eksigo je dužan da najkasnije u roku od 14 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu za reklamaciju i predlogom rešavanja.

Zamena proizvoda pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća, osim ukoliko u cenovniku ili garanciji nije drugačije naznačeno.

U slučaju da ovlašćeni servis utvrdi da je reklamirani proizvod ispravan, može biti naplaćen transport proizvoda.

Korisnik je dužan da reklamirani proizvod preuzme najkasnije do 30 dana od momenta kada dobije obaveštenje o rešenju reklamacije. Nakon isteka tog perioda Eksigo ne preuzima nikakvu odgovornost za dati proizvod.

Reklamacija se ne uvažava u slučaju nedostatka, oštećenja i kvarova nastalih nepravilnim i nestručnim rukovanjem, nepravilnim održavanjem, korišćenjem neodgovarajućeg potrošnog materijala, kao i u slučaju intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa. Takođe, reklamaciju nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona, usled strujnog udara i elementarnih nepogoda kao što su požari, poplave, zemljotresi i slično.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje robe i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.