Eksigo

ONLINE PORUČIVANJE

ONLINE PORUČIVANJE

Nakon prijema porudžbe u web radnji Eksigo, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu. Nakon Vaše potvrde, porudžba je neopoziva. Prodavac se obavezuje da sve poručene proizvode isporuči kao ispravne u originalnom pakovanju i predviđenom roku. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca telefonskim pozivom.

Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.